Mini Mini Zoo

MINI MINI ZOO
 
Høns, geder og kaniner. I er velkommen til at gå ind og hilse på dem.
I helligdagene og hver dag i sommerferien, kan I være med til at fodre kl. 10.00.
St. Bededag 17. maj - 19. maj
Kr. Himmelfart 30. maj - 2. juni
Pinse 8. juni - 10. juni
Sommerferie 1. juli - 4. august

 
 
 

Så er Mini Mini Zoo